Souhlasím, aby Ing. Kateřina Fárková, IČ 45754781, provozovatel Active Studia, použila poskytnuté osobní údaje, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu k nabídce služeb inzerovaných na těchto webových stránkách, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu, které mohu kdykoliv provést na adrese: katerina@active-studio.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Je mi známo, že mám právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Zpět